Bouwen aan het merk NoBeGo-scholen

Opdrachtgever: NoBeGo-scholengemeenschap

Het aantal leerlingen op de Zeeuwse basisscholen daalt in een rap tempo. Dit heeft flinke gevolgen voor de financiën en de kwaliteit van het onderwijs. Doordat er minder geld voor een leerling uit ‘Den Haag’ komt, leidt dit tot onder andere tot het vormen van combinatiegroepen, het snijden in persoonlijke begeleiding en zelfs het opheffen van basisscholen.

Als scholengemeenschap is het juist belangrijk om nog meer dan vroeger de meerwaarde en kwaliteit van de school te laten zien. De NoBeGo-scholen spelen hierop door het werken aan hun merk.

De Twaalfde Man ondersteunt bij het bepalen van de merkidentiteit. Met andere woorden ‘Wie willen we nu zijn en wat willen we uitstralen?’ Tijdens een dag vol inspiratie zijn de directeuren van de scholen, het bestuur en ouders uit de Medezeggenschap meegenomen om hun doelen, eigenschappen en merkwaarden te bepalen. Dit leidt tot een eenduidig en eigentijds merk NoBeGo en een stevige positie in de markt.

Scholengemeenschap NoBeGo verzorgt in de gemeenten Goes en Noord-Beveland primair onderwijs. NoBeGo telt 10 openbare basisscholen waar 100 medewerkers zo’n 1.200 leerlingen, zoveel mogelijk op hun eigen niveau begeleiden. Zo bieden zij kinderen optimaal de kans om in onze complexe samenleving hun eigen identiteit te ontwikkelen.zetel in deze Raad.