Ontwikkeling logo-huisstijl
SER Zeeland

Opdrachtgever: Sociaal Economische Raad (SER) Zeeland

‘’Een strakke, zakelijke en frisse stijl met een Zeeuwse uitstraling zonder al te veel poespas”. Dat was de uitdaging voor de ontwikkeling van het logo en de huisstijl voor de Sociaal Economische Raad Zeeland.

Met deze creatieve uitdaging zijn we aan de slag gegaan. Vooraf uitgebreid aan tafel over de wensen en de ideeën is onlosmakelijk verbonden met het succes van de opdracht. Met de nodige informatie en referentiebeelden is er gekozen voor een sprekend logo en huisstijl. Zo is er in het logo het element vuurtoren meegenomen. Een typisch Zeeuws element wat een baken van herkenning voorstelt. Daarnaast is het kleurgebruik volledig afgestemd op het Zeeuwse DNA.

Het resultaat:
Een krachtige stijl die de Sociaal Economische Raad laat spreken.

De Sociaal Economische Raad (SER) Zeeland is een organisatie dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de overheid over tal van sociale en economische onderwerpen. In de SER zitten vertegenwoordigers van werkgevers zoals BZW, MKB-Zeeland en ZLTO-Zeeland. Ook hebben werknemersorganisaties als FNV, CNV en De Unie een zetel in deze Raad.